Milí zákazníci, náš e-shop AutoRicambi změnil název na AUBIRI. Stále jsme to my - stojíme pevně na dobrých AutoRicambi základech a měníme se z dobrého na SKVĚLÉ.

Autodíly pro vozidlo
Vybrat model
Typ motoru

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu www.autoricambi.cz je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

I. 
Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a je vlastnictvím kupujícího.

II. 
V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151 a násl. Občanského zákoníku.

III. 
Na veškeré nabízené zboží zakoupeno spotřebitelem (podle definice ve všeobecných obchodních podmínkach) se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak. Výjimku tvoří použité zboží, na který se vztahuje záruka v trvání 12 měsíců.

Zboží zakoupené v souvislosti s obchodní nebo jinou podnikatelskou činností (na další podnikání či výkon zaměstnání), o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu, se upravuje ustanoveními Obchodního zákoníku. Zpravidla se v tomto případě na zboží vztahuje záruka v trvání 12 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží od přepravní společnosti.

IV.
Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.

V. 
Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na vady, které zavinil prodávající, dodavatel nebo výrobce a vztahuje se na ně záruka.

VI.
Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následovně:

  • mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  • nesprávným zacházením s výrobkem,
  • zacházením s výrobkem způsobem jiným než byl určen,
  • zanedbáním péče a údržby o zboží,
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním
  • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek,
  • neodbornou montáží.

VII. 
Z odpovědnosti za vady jsou vyjmuty vady, které vznikly při živelní pohromě.

VIII.
Odpovědnost za vady se nevztahuje také na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.

IX. 
Reklamaci spotřebitel uplatní neprodleně po zjištění vady u prodávajícího. Pro rychlejší vyřízení Vaší reklamace doporučujeme vyplnit online Reklamační formulář nebo reklamační formulář v pdf, které najdete na našem webu.

Reklamované zboží je třeba zaslat na adresu společnosti AUTORICAMBI, s. r. o., uvedenou níže a v sekci Kontakty (avšak NE na dobírku ani NE jako list, ale JAKO BALÍK) nebo donést osobně. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Ke zboží je nutné připojit kopii dokladu o koupi (fakturu).

X. 
Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace ve vhodné formě.

XI.
Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (dne přijetí reklamovaného zboží). V odůvodněných případech (pokud je nutné technické zhodnocení dovozce, případně výrobce) nejpozději do 30 dnů od začátku reklamačního řízení.

XII.
Práva kupujícího při uplatňování reklamace.

  • Při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy chyby výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.
  • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo na výměnu věci, na poskytnutí slevy z ceny předmětného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení kupní ceny zboží).

Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněným zamítnutím.

XIII.
Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Jestli se nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015 Sb. o ochraně spotřebitele, má spotřebitel také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

XIV.
Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží. Jelikož se zboží při přepravě může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Svým podpisem kurýrovi kupující prohlašuje, že obal je nepoškozený.

XV. 
Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

XVI.
Kontaktní údaje – AUTORICAMBI, s. r. o., Kasárenská 2404, 911 05 Trenčín, telefonické a e-mailové kontakty jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Tento reklamační řád nabýva účinnosti 1. srpna 2014.

Hodnocení:5
100%
Před 6 dny
Plusy: Opět bleskové dodání!
Za mne nejrychlejší e-shop co znám...
Hodnocení:5
100%
Před 12 dny
Plusy: Rychlé dodání, pečlivě zabaleno
Hodnocení:5
100%
Před 15 dny
Всё супер,своевременно,вежливые водители доставки,рекомендую!
Nevíte si rady?
572‌ 152‌ 860
AutoRicambi.cz

Autoricambi logo – náhradní díly na dodávky

Váš účet
 
 

Heureka.cz – ověřené hodnocení obchodu AutoRicambi.cz

AutoRicambi - overený obchod

Hodnocení obchodu na Zboží.cz
 
 
 
© 2010 – 2024 AutoRicambi s. r. o. Autodíly na dodávky. Všechny práva vyhrazena.Začátek stránky
Na vašem soukromí nám záleží

Používáme cookies, abychom Vám zabezpečili nejlepší služby. K využívání těchto dat potřebujeme Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na „Povolit cookies“.

Povolit všePodrobné nastavení