Milí zákazníci, náš e-shop AutoRicambi změnil název na AUBIRI. Stále jsme to my - stojíme pevně na dobrých AutoRicambi základech a měníme se z dobrého na SKVĚLÉ.

Autodíly pro vozidlo
Vybrat model
Typ motoru

Ochrana soukromí

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Kdo je správce?

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, t. j. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouho a vybíráme případných dalších zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu,
 • plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy - vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresu elektronické pošty, telefonický kontakt, fakturační a dodací adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy,
● vedení účetnictví - pokud jste našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing, zasílání newsletterů - Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v newsletteru a kdy jejich nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu, zasílání obchodních sdělení. Pokud jste naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery pouze na základě vašeho
souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném newsletteru.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet i v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Většina prohlížečů automaticky akceptuje cookies, pokud si je nepřejete používat, můžete je odmítnout zvolením příslušných nastavení ve Vašem prohlížeči. Soubory cookies uložené ve vašem počítači je třeba aktivně vymazat nebo zablokovat a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. Prohlížením našich web stránek bez změny nastavení ve svém prohlížeči akceptujete používání cookies takovým způsobem a k účelům, jako je uvedeno výše.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a dodržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

 • jsme schopni zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů;
 • jsme schopni obnovit dostupnost osobních údajů v případě incidentu;
 • naše web stránka používá šifrovaný protokol https;
 • systémy, ve kterých jsou ukládány osobní údaje, jsou zabezpečeny VPN (Virtual Private Network), tedy do nich nemá přístup nikdo bez naší autorizace;
 • jsou logování všechny přístupy ke klientským datům, a to nejen z pohledu uživatelů, ale také z pohledu administrátorů;
 • máme zabezpečenou redundantní serverovou infrastrukturu, která zajišťuje, že v případě poruchy je zajištěn nepřerušený chod e-shopu;
 • naši zaměstnanci byli proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a práce s osobními údaji.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služby a aplikace zpracovatelů, kteří vědí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • přepravní společnosti zajišťující dopravu zboží;
 • poskytovatel e-shopových řešení;
 • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy;
 • provozovatelé marketingových nástrojů a marketingové agentury;
 • poskytovatelé nástrojů pro správu a nahrávání telefonních hovorů;
 • poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi;
 • účetní firma.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropské unie

Jakékoli zpracování osobních údajů bude provedeno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte několik práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás elektronicky na adrese autoricambi@autoricambi.sk.

 • Máte právo na informace, které je plněné již těmito zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám doložím ve lhůtě 5 pracovních dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo budou jakékoliv Vaše osobní údaje zastaralé nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Své osobní údaje uvedené v rámci registrace můžete kontrolovat a měnit po přihlášení v sekci Přihlášení prostřednictvím volby Správa účtu.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, myslíte si, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje vymazat nebo pokud jste vysloví námitky proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. Odhlášení z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenosnost
  Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Zde potřebujeme alespoň 7 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut)
  Vašim dalším právem je právo na vymazání (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Pro zajištění práva na výmaz potřebuji 2 dny. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy vymažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat elektronicky. O zrušení registrace a vymazání osobních údajů můžete požádat písemně nebo elektronicky na adrese autoricambi@autoricambi.sk. Na základě doručené žádosti okamžitě zrušíme Vaši registraci, vymažeme Vaše osobní údaje a potvrdíme Vám tuto skutečnost elektronickou poštou.
 • Stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů
  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velmi rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
  E-maily s novinkami, produkty a službami vám zasíláme pokud jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkům ještě nejste, posíláme vám je pouze na základě vašeho souhlasu. V obou případech lze ukončit odběr našich newsletterů kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném emailu nebo v dolní části web stránky formuláře Odhlásit z novinek.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

Hodnocení:5
100%
Před 6 dny
Plusy: Opět bleskové dodání!
Za mne nejrychlejší e-shop co znám...
Hodnocení:5
100%
Před 12 dny
Plusy: Rychlé dodání, pečlivě zabaleno
Hodnocení:5
100%
Před 15 dny
Всё супер,своевременно,вежливые водители доставки,рекомендую!
Nevíte si rady?
572‌ 152‌ 860
AutoRicambi.cz

Autoricambi logo – náhradní díly na dodávky

Váš účet
 
 

Heureka.cz – ověřené hodnocení obchodu AutoRicambi.cz

AutoRicambi - overený obchod

Hodnocení obchodu na Zboží.cz
 
 
 
© 2010 – 2024 AutoRicambi s. r. o. Autodíly na dodávky. Všechny práva vyhrazena.Začátek stránky
Na vašem soukromí nám záleží

Používáme cookies, abychom Vám zabezpečili nejlepší služby. K využívání těchto dat potřebujeme Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na „Povolit cookies“.

Povolit všePodrobné nastavení